ظروف پذیرایی » میوه خوری


جستجو

میوه خوری مسی سه گوش
340,000 تومان
closeمیوه خوری مسی سه گوش
قطر : 30 سانتی متر ارتفاع: 20 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
میوه خوری کشکول قایقی
310,000 تومان
close میوه خوری کشکول قایقی
طول: 36 سانتی متر عرض : 24 سانتی متر ارتفاع: 17 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب ...
میوه خوری طرح قلب سایز بزرگ
280,000 تومان
closeمیوه خوری طرح قلب سایز بزرگ
طول : 28 سانتی متر عرض: 23 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از میهمان ...
میوه خوری طرح قلب سایز کوچک
250,000 تومان
closeمیوه خوری طرح قلب سایز کوچک
طول: 25 سانتی متر عرض: 23 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از میهمان ...
میوه خوری طرح برگ
280,000 تومان
closeمیوه خوری طرح برگ
طول : 31 سانتی متر عرض: 27 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از میهمان ...
میوه خوری طرح انار
280,000 تومان
closeمیوه خوری طرح انار
طول: 30 سانتی متر عرض: 27 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از میهمان ...
میوه خوری کشکول
350,000 تومان
closeمیوه خوری کشکول
طول: 32 سانتی متر عرض: 25 سانتی متر ارتفاع: 20 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب ...
میوه خوری رزگلد
395,000 تومان
closeمیوه خوری رزگلد
قطر: 28 سانتی متر ارتفاع: 20 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
میوه خوری رزگلد دهان گشاد
410,000 تومان
closeمیوه خوری رزگلد دهان گشاد
قطر: 32 سانتی متر ارتفاع: 21 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
میوه خوری بدون پایه سایز بزرگ
275,000 تومان
closeمیوه خوری بدون پایه سایز بزرگ
قطر: 28 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از میهمان ساخت دست
میوه خوری بدون پایه سایز کوچک
175,000 تومان
closeمیوه خوری بدون پایه سایز کوچک
قطر: 24 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از میهمان ساخت دست
میوه خوری تک پایه سایز 3
225,000 تومان
closeمیوه خوری تک پایه سایز 3
قطر سایز 3: 30 سانتی متر ارتفاع: 14 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی ...
میوه خوری تک پایه سایز 2
165,000 تومان
closeمیوه خوری تک پایه سایز 2
قطر: 25 سانتی متر ارتفاع: 12 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
میوه خوری تک پایه سایز 1
145,000 تومان
closeمیوه خوری تک پایه سایز 1
قطر: 20 سانتی متر ارتفاع: 10 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
میوه خوری تاک سایز 1
180,000 تومان
closeمیوه خوری تاک سایز 1
قطر: 21 سانتی متر ارتفاع: 15 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
میوه خوری تاک سایز 2
220,000 تومان
closeمیوه خوری تاک سایز 2
قطر دهانه: 23 سانتی متر ارتفاع: 17 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
میوه خوری تاک سایز 3
260,000 تومان
closeمیوه خوری تاک سایز 3
قطر دهانه: 26 سانتی متر ارتفاع : 18 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی ...
  • 1