ظروف پذیرایی » آجیل خوری


جستجو

آجیل خوری
330,000 تومان
closeآجیل خوری
قطر: 27 سانتی متر ارتفاع: 27 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
آجیل خوری قلم زنی سایز بزرگ
1,100,000 تومان
closeآجیل خوری قلم زنی سایز بزرگ
قطر کمر: 30 سانتی متر ارتفاع: 43 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
آجیل خوری شکمی
990,000 تومان
closeآجیل خوری شکمی
قطر کمر : 25 سانتی متر ارتفاع: 35 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
آجیل خوری بدون پایه قلم زنی
540,000 تومان
closeآجیل خوری بدون پایه قلم زنی
ارتفاع: 20 سانتی متر قطر کمر: 23 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
آجیل خوری قلم زنی سایز متوسط
850,000 تومان
closeآجیل خوری قلم زنی سایز متوسط
قطر کمر: 25 سانتی متر ارتفاع: 32 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
آجیل خوری سفید نیکل کروم سفید
285,000 تومان
closeآجیل خوری سفید نیکل کروم سفید
ارتفاع: 28 سانتی متر قطر کمر: 20 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
آجیل خوری کمری گل دار
175,000 تومان
closeآجیل خوری کمری گل دار
قطر: 16 سانتی متر ارتفاع: 13 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
آجیل خوری نقره کوب
260,000 تومان
closeآجیل خوری نقره کوب
ارتفاع: 16 سانتی متر قطر: 17.5 سانتی متر ضخامت بالا طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی از ...
  • 1