ظروف پذیرایی » قندان


جستجو

قندان قلمه زنی سایز کوچک
240,000 تومان
closeقندان قلمه زنی سایز کوچک
قطر کمر: 8 سانتی متر ارتفاع: 15 سانتی متر قلم کاری ساخت دست طراحی زیبا و ظریف مناسب برای ...
قندان قلم زنی سایز متوسط
530,000 تومان
closeقندان قلم زنی سایز متوسط
قطر کمر : 10 سانتی متر ارتفاع: 24 سانتی متر قلم کاری ساخت دست طراحی زیبا و ظریف مناسب برای ...
قندان قلم زنی سایز بزرگ
650,000 تومان
closeقندان قلم زنی سایز بزرگ
قطر کمر : 15 سانتی متر ارتفاع: 26 سانتی متر قلم کاری ساخت دست طراحی زیبا و ظریف مناسب برای ...
قندان پایه دار نقره کوب سایز 1
178,000 تومان
closeقندان پایه دار نقره کوب سایز 1
ارتفاع: 16 سانتی متر قطر: 11.5 سانتی متر نقره کوب ساخت دست طراحی زیبا و ظریف مناسب برای ...
قندان بدون پایه نقره کوب سایز 1
155,000 تومان
closeقندان بدون پایه نقره کوب سایز 1
ارتفاع: 10 سانتی متر قطر: 8 سانتی متر نقره کوب ساخت دست طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی ...
قندان بدون پایه نقره کوب سایز 2
220,000 تومان
closeقندان بدون پایه نقره کوب سایز 2
ارتفاع: 12 سانتی متر قطر: 11 سانتی متر نقره کوب ساخت دست طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی ...
قندان پایه دار نقره کوب سایز 2
270,000 تومان
closeقندان پایه دار نقره کوب سایز 2
ارتفاع: 23 سانتی متر قطر: 8 سانتی متر نقره کوب ساخت دست طراحی زیبا و ظریف مناسب برای پذیرایی ...
  • 1