دکوراتیو » فیروز کوب


جستجو

شیرینی خوری فیروز کوب سایز 1
990,000 تومان
closeشیرینی خوری فیروز کوب سایز 1
ارتفاع: 13 سانتی متر قطر: 24 سانتی متر ساخت دست طراحی زیبا و ظریف دارای ضمانت نامه
شیرینی خوری فیروزکوب سایز 2
1,300,000 تومان
closeشیرینی خوری فیروزکوب سایز 2
ارتفاع: 15 سانتی متر قطر: 27 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت نامه
شیرینی خوری فیروزکوب سایز 3
2,200,000 تومان
closeشیرینی خوری فیروزکوب سایز 3
ارتفاع: 19 سانتی متر قطر: 33 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت نامه
گلدان فیروز کوب
1,360,000 تومان
closeگلدان فیروز کوب
ارتفاع: 30 سانتی متر قطر: 9 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت نامه
شکلات خوری پای بلند فیروز کوب
1,300,000 تومان
closeشکلات خوری پای بلند فیروز کوب
ارتفاع: 27 سانتی متر قطر: 10 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت نامه
شکلات خوری پایه دار فیروزکوب سایز 1
650,000 تومان
closeشکلات خوری پایه دار فیروزکوب سایز 1
ارتفاع: 19 سانتی متر قطر: 7 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت نامه
شکلات خوری پایه دار فیروزکوب سایز 2
880,000 تومان
closeشکلات خوری پایه دار فیروزکوب سایز 2
ارتفاع: 23 سانتی متر قطر: 8.5 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت نامه
شکلات خوری پایه دار فیروزکوب
1,300,000 تومان
closeشکلات خوری پایه دار فیروزکوب
ارتفاع: 30 سانتی متر قطر: 10 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت نامه
قندان بدون پایه فیروزکوب سایز 1
480,000 تومان
closeقندان بدون پایه فیروزکوب سایز 1
ارتفاع: 15 سانتی متر قطر: 6 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای شناسنامه
قندان بدون پایه فیروزکوب سایز 2
680,000 تومان
closeقندان بدون پایه فیروزکوب سایز 2
ارتفاع: 15 سانتی متر قطر: 7 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت نامه
قندان بدون پایه فیروزکوب سایز 3
930,000 تومان
closeقندان بدون پایه فیروزکوب سایز 3
ارتفاع: 18 سانتی متر قطر: 8 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت نامه
آجیل خوری فیروز کوب سایز 1
850,000 تومان
closeآجیل خوری فیروز کوب سایز 1
ارتفاع: 13 سانتی متر قطر: 12 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت نامه
آجیل خوری فیروز کوب سایز 2
1,250,000 تومان
closeآجیل خوری فیروز کوب سایز 2
ارتفاع: 16.5 سانتی متر قطر: 14.5 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت نامه
آجیل خوری فیروز کوب سایز 3
1,550,000 تومان
closeآجیل خوری فیروز کوب سایز 3
ارتفاع: 19.5 سانتی متر قطر: 18 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت نامه
قندان بزرگ بدون پایه فیروزکوب
980,000 تومان
closeقندان بزرگ بدون پایه فیروزکوب
ارتفاع: 21 سانتی متر قطر: 10 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت نامه
شکلات خوری بشقاب پرنده فیروزکوب سایز 2
1,450,000 تومان
closeشکلات خوری بشقاب پرنده فیروزکوب سایز 2
ارتفاع: 22 سانتی متر قطر: 14 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت نامه
سرویس شربت خوری فیروزکوب
5,599,000 تومان
closeسرویس شربت خوری فیروزکوب
ارتفاع جام: 36 سانتی متر ارتفاع گیلاس: 17.5 سانتی متر قطر سینی: 36.5 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ...
ست گیلاس و سینی فیروزکوب
4,499,000 تومان
closeست گیلاس و سینی فیروزکوب
ارتفاع گیلاس: 17.5 سانتی متر قطر سینی: 36.5 سانتی متر طراحی زیبا و ظریف ساخت دست دارای ضمانت ...
  • 1