ظروف آشپزخانه

library_books دسته‌بندی


جستجو

%۱۰.۵
دیگچه کمری مسی
380,000 340,000 تومان
closeدیگچه کمری مسی
ارتفاع: 16 سانتی متر قطر: 18 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
قابلمه راسته مسی سایز 5
510,000 تومان
closeقابلمه راسته مسی سایز 5
قطر دهانه: 28 سانتی متر ارتفاع: 22 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس ...
دیزی پز راسته مسی
275,000 تومان
closeدیزی پز راسته مسی
ارتفاع: 20 سانتی متر قطر: 16 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
ماهیتابه شکمی مسی سایز 1
265,000 تومان
closeماهیتابه شکمی مسی سایز 1
قطر: 20 سانتی متر ارتفاع: 6.5 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
شیر جوش چکش مسی
165,000 تومان
closeشیر جوش چکش مسی
قطر: 16 سانتی متر ارتفاع: 10 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
ست جا ادویه ای قلم مسی
360,000 تومان
closeست جا ادویه ای قلم مسی
ارتفاع: 16 سانتی متر قطر: 11 سانتی متر سایز کفه: 33 سانتی متر ساخت دست چکش شده کیفیت و مقاومت ...
قهوه جوش نقره کوب مسی سایز 3
155,000 تومان
closeقهوه جوش نقره کوب مسی سایز 3
ارتفاع: 10 سانتی متر قطر: 10 سانتی متر ضخامت بالا مقاوم در برابر حرارت ساخت دست
دیگچه کمری مسی سیسمونی
155,000 تومان
closeدیگچه کمری مسی سیسمونی
ارتفاع: 12 سانتی متر قطر: 14 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
تیانچه شکمی دسته دار مسی
350,000 تومان
closeتیانچه شکمی دسته دار مسی
ارتفاع: 18 سانتی متر قطر:20 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 درصد
دیزی پز شکمی بزرگ مسی
330,000 تومان
closeدیزی پز شکمی بزرگ مسی
ارتفاع: 18.5 سانتی متر قطر دهانه: 16 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق ...
ماهی تابه شکمی مسی سایز 2
320,000 تومان
closeماهی تابه شکمی مسی سایز 2
قطر: 22 سانتی متر ارتفاع: 7 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 درصد
جا ادویه استوانه ای مسی
60,000 تومان
closeجا ادویه استوانه ای مسی
ارتفاع : 12.5 سانتی متر قطر : 7.5 سانتی متر ساخت دست چکش شده کیفیت و مقاومت بالا قیمت و وزن ...
قهوه جوش نقره کوب مسی سایز 2
140,000 تومان
closeقهوه جوش نقره کوب مسی سایز 2
ارتفاع: 9 سانتی متر قطر: 7.5 سانتی متر ضخامت بالا مقاوم در برابر حرارت ساخت دست
قابلمه راسته مسی سایز 6
740,000 تومان
closeقابلمه راسته مسی سایز 6
ارتفاع: 24 سانتی متر قطر: 33 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
دیزی پز مسی اطلس
269,000 تومان
closeدیزی پز مسی اطلس
ارتفاع: 19 سانتی متر قطر: 10 سانتی متر سایز: 1.5 لیتر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با ...
ماهی تابه شکمی مسی سایز 3
430,000 تومان
closeماهی تابه شکمی مسی سایز 3
قطر: 25 سانتی متر ارتفاع: 8.5 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
قهوه جوش نقره کوب مسی سایز 1
125,000 تومان
closeقهوه جوش نقره کوب مسی سایز 1
ارتفاع: 7 سانتی متر قطر: 7 سانتی متر ضخامت بالا مقاوم در برابر حرارت ساخت دست
قابلمه راسته مسی سایز 4
420,000 تومان
closeقابلمه راسته مسی سایز 4
ارتفاع: 20 سانتی متر قطر: 25 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
ماهی تابه مسی دهن گشاد سایز 1
139,000 تومان
closeماهی تابه مسی دهن گشاد سایز 1
ارتفاع: 6 سانتی متر قطر: 22 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 درصد
قهوه جوش دسته چوبی مسی
65,000 تومان
closeقهوه جوش دسته چوبی مسی
ارتفاع: 10 سانتی متر قطر: 6 سانتی متر ضخامت بالا مقاوم در برابر حرارت ساخت دست