ظروف آشپزخانه » قابلمه


جستجو

قابلمه راسته مسی سایز 5
510,000 تومان
closeقابلمه راسته مسی سایز 5
قطر دهانه: 28 سانتی متر ارتفاع: 22 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس ...
تیانچه شکمی دسته دار مسی
350,000 تومان
closeتیانچه شکمی دسته دار مسی
ارتفاع: 18 سانتی متر قطر:20 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 درصد
قابلمه راسته مسی سایز 6
740,000 تومان
closeقابلمه راسته مسی سایز 6
ارتفاع: 24 سانتی متر قطر: 33 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
قابلمه راسته مسی سایز 4
420,000 تومان
closeقابلمه راسته مسی سایز 4
ارتفاع: 20 سانتی متر قطر: 25 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
قابلمه راسته مسی سایز 3
335,000 تومان
closeقابلمه راسته مسی سایز 3
ارتفاع: 18 سانتی متر قطر: 22 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
قابلمه راسته مسی سایز 2
275,000 تومان
closeقابلمه راسته مسی سایز 2
ارتفاع: 16 سانتی متر قطر: 20 سانتی متر. چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
قابلمه راسته مسی سایز 1
235,000 تومان
closeقابلمه راسته مسی سایز 1
ارتفاع: 14 سانتی متر قطر: 18 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
بخار پز مسی کمری
390,000 تومان
closeبخار پز مسی کمری
قطر: 16 سانتی متر ارتفاع: 29 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
  • 1