ظروف آشپزخانه » ماهی تابه


جستجو

ماهیتابه شکمی مسی سایز 1
265,000 تومان
closeماهیتابه شکمی مسی سایز 1
قطر: 20 سانتی متر ارتفاع: 6.5 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
ماهی تابه شکمی مسی سایز 2
320,000 تومان
closeماهی تابه شکمی مسی سایز 2
قطر: 22 سانتی متر ارتفاع: 7 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 درصد
ماهی تابه شکمی مسی سایز 3
430,000 تومان
closeماهی تابه شکمی مسی سایز 3
قطر: 25 سانتی متر ارتفاع: 8.5 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 ...
ماهی تابه مسی دهن گشاد سایز 1
139,000 تومان
closeماهی تابه مسی دهن گشاد سایز 1
ارتفاع: 6 سانتی متر قطر: 22 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 درصد
ماهی تابه مسی دهن گشاد سایز 2
169,000 تومان
closeماهی تابه مسی دهن گشاد سایز 2
ارتفاع: 6 سانتی متر قطر: 25 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 درصد
ماهی تابه مسی دهن گشاد سایز 3
205,000 تومان
closeماهی تابه مسی دهن گشاد سایز 3
ارتفاع: 6 سانتی متر قطر: 28 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 درصد
ماهی تابه دسته برنجی مسی سایز 1
128,000 تومان
closeماهی تابه دسته برنجی مسی سایز 1
ارتفاع: 4 سانتی متر قطر: 18 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 درصد ...
ماهی تابه دسته برنجی مسی سایز 2
158,000 تومان
closeماهی تابه دسته برنجی مسی سایز 2
ارتفاع: 4 سانتی متر قطر: 20 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 درصد ...
ماهی تابه دسته برنجی مسی سایز 3
185,000 تومان
closeماهی تابه دسته برنجی مسی سایز 3
ارتفاع: 5 سانتی متر قطر: 23 سانتی متر چکش شده ساخت دست با ضخامت بالا و با کیفیت ورق مس 99 درصد ...
  • 1